Kontakt

Zákaznícka podpora

Expedícia

Info

Reklamácie

Jana Cicmanová

Veľkoobchodná spolupráca

Marcel Cicman

EMI-Sabinov, s.r.o.

Pod Švabľovkou 2100
083 01 Sabinov

IČO 46726608
DIČ 2023542455
IČ DPH SK2023542455

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.
SK85 1100 0000 0029 4004 7246
Vložka číslo: 26225/P

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa